Haslo: dorycki porządek

dorycki porządek, arch. jeden z gł. porządków klas.; surowość, monumentalność i ciężkie proporcje; kolumny o trzonie ostro żłobkowanym, zwężającym się ku górze, z lekkim wybrzuszeniem; wieńczy głowica, złożona z echinusa i abakusa; belkowanie składa się z gładkiego architrawu i fryzu oraz gzymsu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINFORMACJA DZIENNIKARSKA, jeden z podstawowych gatunków dziennikarskich, reprezentowanych w prasie. Współczesna informacja jest rozpowszechniana za pomocą wszystkich dostępnych środków (językowe, językowoobrazowe, dźwiękowe, wizualne). Podział ze względu na technikę przekazu: informacja prasowa (w tym fotoinformacja), radiowa i telewizyjna; ze względu na charakter źródeł: informacja własna (pochodząca od stałych współpracowników danej redakcji bądź przekazana jej na prawach wyłączności), informacja agencyjna (otrzymana z agencji prasowej w formie biuletynów, serwisu zdjęciowego lub filmowego), informacja oficjalna (urzędowe komunikaty władz, instytucji, organizacji itp.); podział ze względu na zakres tematyki: lokalna, krajowa, zagraniczna.

Promocje