Haslo: Abramavičius Vladas

Abramavičius Vladas, V. Abramowicz, ur. 9 V 1909, Naujadvaryje k. Trok, zm. 16 XI 1965, Wilno, polsko-litewski poeta i tłumacz, także bibliograf, archiwista, historyk literatury; wiersze w języku polskim (zbiory Świtanie myśli, Regionalne poezje), szkice krajoznawcze Strony Nowogródzkie; po II wojnie światowej inicjator polskiego ruchu literackiego na Wileńszczyźnie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje