Haslo: Abramavičius Vladas

Abramavičius Vladas, V. Abramowicz, ur. 9 V 1909, Naujadvaryje k. Trok, zm. 16 XI 1965, Wilno, polsko-litewski poeta i tłumacz, także bibliograf, archiwista, historyk literatury; wiersze w języku polskim (zbiory Świtanie myśli, Regionalne poezje), szkice krajoznawcze Strony Nowogródzkie; po II wojnie światowej inicjator polskiego ruchu literackiego na Wileńszczyźnie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSIECIOCHOLIZM, objawy uzależnienia od Internetu. Objawy: nieuzasadnione nadużywanie Interne-tu, zły nastrój w okresach "absencji", niechęć do bezpośrednich kontaktów interpersonalnych. W USA powstały pierwsze kliniki odwykowe dla sieciocholików.

Promocje