Haslo: drukowanie

drukowanie, proces wielokrotnej reprodukcji obrazu na podłożu drukowym: papierze, kartonie, tekturze, foliach metalowych i z tworzyw sztucznych, szkle, porcelanie i in.; drukowanie klasyczne — przenoszenie obrazu z formy drukowej na podłoże drukowe przy użyciu farb drukowych i maszyn drukujących (drukowanie: wypukłe, płaskie, wklęsłe, sitowe); drukowanie cyfrowe — metody, w których wykorzystuje się dane cyfrowe zgromadzone w komputerze do przeniesienia obrazu na formę drukową, umocowaną w maszynie drukującej, lub bezpośrednio na podłoże drukowe.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje