Haslo: Duniec Henryk

Duniec Henryk, ur. 23 VI 1924, Przemęczany (pow. proszowicki), zm. 3 VII 1995, Kraków, zootechnik; profesor Akad. Roln. w Krakowie; czł. PAN i PAU; prace dotyczące genetyki, hodowli i żywienia trzody chlewnej oraz oceny wartości użytkowej zwierząt.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje