Haslo: Duniec Henryk

Duniec Henryk, ur. 23 VI 1924, Przemęczany (pow. proszowicki), zm. 3 VII 1995, Kraków, zootechnik; profesor Akad. Roln. w Krakowie; czł. PAN i PAU; prace dotyczące genetyki, hodowli i żywienia trzody chlewnej oraz oceny wartości użytkowej zwierząt.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje