Haslo: Dzieduszycki Wojciech

Dzieduszycki Wojciech, hrabia, ur. 13 VII 1848, Jezupol k. Stanisławowa, zm. 23 III 1909, Wiedeń, konserwatywny polityk galicyjski, pisarz, filozof, historyk sztuki; od 1876 poseł do galicyjskiego Sejmu Krajowego, 1879–85 i od 1895 do austr. Rady Państwa, 1906–07 austr. min. ds. Galicji; czł. AU; profesor Uniw. Lwow.; prace historiozoficzne, filoz., hist., powieści, dramaty.Ostatnio czytane