Haslo: Dżardżis

Dżardżis, Jarjīs, fr. Zarzis, m. w oazie w południowo-wschodniej Tunezji, nad M. Śródziemnym; 79 tys. mieszk. (2005); port mor.; produkcja oliwy z oliwek, przetwórstwo rybne; rybołówstwo; w pobliżu eksploatacja soli.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje