Haslo: epolety

epolety [fr.], naramienniki z taśmy srebrnej, złotej lub sukna, niekiedy zdobione frędzlami; nosi się na nich oznaki stopni wojskowych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje