Haslo: „Ethics.

„Ethics. An International Journal of Social, Political and Legal Philosophy” [ẹŧiks ạ̈n ıntərnạ̈szənəl dżə:rnəl əw sə̣uszəl, pəlı̣tıkəl and lı̣gəl fılọsəfi], kwartalnik filoz., wychodzący od 1890 w Chicago (do 1938 jako „International Journal of Ethics”); artykuły i recenzje.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje