Haslo: etnolingwistyka

etnolingwistyka [ang. ethnolinguistics < gr. éthnos ‘lud’, ‘plemię’, ‘naród’, łac. lingua ‘język’], lingwistyka antropologiczna, lingwistyka kulturowa, dział lingwistyki zajmujący się badaniem związków między językiem i kulturą.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowFELIETON, gatunek dziennikarski, krótki utwór (artykuł) publicystyczny na tematy społeczne, polityczne, obyczajowe lub kulturalne, napisany w sposób lekki, utrzymany w osobistym tonie; zwykle umieszczany na stałej kolumnie, opatrzony stałym tytułem.

Promocje