Haslo: Faun

Faun, Faunus [łac. faveo ‘sprzyjam’], mit. rzym. bóstwo lasów górskich; opiekun pasterzy, darzący płodnością ich stada; często występował w otoczeniu faunów; utożsamiany z gr. Panem; był częstym tematem w rzym. malarstwie ściennym.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje