Haslo: fenickie pismo

fenickie pismo, północnosemickie spółgłoskowe pismo alfabetyczne, stworzone na terenie Fenicji w II tysiącleciu p.n.e.; składało się z 22 liter; odegrało wielką rolę cywilizacyjną, stając się podstawą innych pism.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTELNICTWO: 1. Czytanie "książek i "czasopism jako zjawisko społeczne. 2. Proces społecznej komunikacji, polegający na przyswajaniu sobie przez czytelników piśmienniczego dorobku kulturalnego. 3. Uwarunkowane czynnikami społecznymi i psychofizycznymi zjawiska i procesy związane ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i oddziaływaniem lektury na odbiorców.

Promocje