Haslo: Ferdynand III

Ferdynand III, z dyn. Habsburgów, ur. 13 VII 1608, Graz, zm. 2 IV 1657, Wiedeń, cesarz rzymski-niem. od 1637, król Węgier od 1625 i Czech od 1627, syn Ferdynanda II; kontynuował wojnę trzydziestoletnią 1618–48, toczył walki ze Szwecją, protestantami niem. i Francją, zakończone 1648 pokojem westfalskim.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje