Haslo: Filostrat

Filostrat, Philóstratos, imię 3 (lub 4) sofistów greckich należących do jednej rodziny z w. Lemnos; prawdopodobnie autorem większości zachowanych utworów jest Filostrat II Flawiusz, m.in. opis kolekcji obrazów w Neapolu.Ostatnio czytane