Haslo: Fischer Adam

Fischer Adam, ur. 7 VI 1889, Przemyśl, zm. 22 XII 1943, Lwów, etnograf i folklorysta; profesor Uniw. Lwow.; przedstawiciel szkoły kulturowo-hist.; monografie ludów słow., prace z zakresu folkloru, sztuki ludowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPRASOWE PRAWO, przepisy regulujące funkcjonowanie środków masowego przekazu, zwłaszcza gazet, czasopism, radia i telewizji. Obejmuje m.in. przepisy rejestrowania organów prasowych, prawa i obowiązki dziennikarzy, sprawy przekazywania informacji przez organy władzy, krytyki prasowej, praw do sprostowania, zasad postępowania w sprawach prasowych itp.

Promocje