Haslo: fisharmonia

fisharmonia [gr. phýsa ‘miech’, harmonía ‘zgodność dźwięków’], instrument muz., idiofon dęty z klawiaturą i przyrządami rejestrowymi, o skali chromatycznej, zwykle od C1 do c5; powietrze, tłoczone miechami, poruszanymi za pomocą 2 pedałów, po naciśnięciu klawiszy wprawia w drgania odpowiednie metal. blaszki (języczki).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje