Haslo: flokuły

flokuły [łac. flocculus ‘kosmyczek’], astr. jasne twory obserwowane w fotosferze i chromosferze Słońca; duże skupiska flokuł tworzą pochodnie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje