Haslo: flota

flota, zespół hiszp. statków handl. żeglujący w XVI–XVIII w. corocznie pod ochroną okrętów wojennych między Hiszpanią (Sewilla) a koloniami hiszp. w Ameryce Łac.; 2. poł. XVI w.–1733 hiszp. żegluga transatlantycka była obsługiwana wyłącznie przez f.; 1778 system f. zniesiono.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowWIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ, wirtualne otoczenie, sztuczna rzeczywistość, rodzaj symulacji komputerowej, której celem jest stworzenie wrażenia przebywania w sztucznie wykreowanym świecie. W systemach rzeczywistości wirtualnej komunikacja z komputerem przyjmuje formy wizualne (tworzenie realistycznych, stereoskopowych obrazów symulowanego środowiska za pomocą grafiki komputerowej), dźwiękowe i dotykowe (użycie siły fizycznej do poruszania się w symulowanym środowisku i sterowania nim oraz przemieszczania symulowanych obiektów).

Promocje