Haslo: flota

flota, zespół hiszp. statków handl. żeglujący w XVI–XVIII w. corocznie pod ochroną okrętów wojennych między Hiszpanią (Sewilla) a koloniami hiszp. w Ameryce Łac.; 2. poł. XVI w.–1733 hiszp. żegluga transatlantycka była obsługiwana wyłącznie przez f.; 1778 system f. zniesiono.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje