Haslo: flota

flota, zespół hiszp. statków handl. żeglujący w XVI–XVIII w. corocznie pod ochroną okrętów wojennych między Hiszpanią (Sewilla) a koloniami hiszp. w Ameryce Łac.; 2. poł. XVI w.–1733 hiszp. żegluga transatlantycka była obsługiwana wyłącznie przez f.; 1778 system f. zniesiono.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje