Haslo: Fonseca Rubem

Fonseca [fonsẹka] Rubem, ur. 11 V 1925, Juiz de Fora (stan Minas Gerais), pisarz brazylijscy; tomy opowiadań (Os prisioneiros) i powieści (Wielkie emocje i uczucia niedoskonałe) z życia Rio de Janeiro, nacechowane brutalnym realizmem.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA: 1. Piśmiennictwo, ogół utrwalonych na piśmie wypowiedzi (całokształt twórczości piśmienniczej narodu, kraju, regionu, epoki); ze względu na przyjęty zakres znaczeniowy, pełnione funkcje społeczne (np. poznawcze, estetyczne, informacyjne) wyróżnia się m.in. lite-raturę piękną, literaturę popularnonaukową, literaturę praktycznoużytkową (np. poradniki, informatory). 2. W rozumieniu potocznym określenie często używane w znaczeniu litera-tury pięknej. 3. Publikowane dzieła z zakresu danej nauki, specjalności, tematu. 4. Bibliografia dzieł na pewien temat.

Promocje