Haslo: Fonseca Rubem

Fonseca [fonsẹka] Rubem, ur. 11 V 1925, Juiz de Fora (stan Minas Gerais), pisarz brazylijscy; tomy opowiadań (Os prisioneiros) i powieści (Wielkie emocje i uczucia niedoskonałe) z życia Rio de Janeiro, nacechowane brutalnym realizmem.



Ostatnio czytane
_
Slownik terminow



HASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje