Haslo: Achtoj, syn Dwawefa

Achtoj, syn Dwawefa, żył w XX w. p.n.e., pisarz egipski; jeden z klasyków literatury staroegipskiej; podręcznik dla kandydatów na urzędników (Kemit), apokryfy, hymn do Nilu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowINTERNET, globalna sieć komputerowa; łączy komputery na wszystkich kontynentach; umożliwia dostęp do światowego zasobu informacji oraz coraz większej liczby usług. Użytkownikiem Internetu może być każdy posiadacz komputera z odpowiednim oprogramowaniem i modemem. Internet powstał w ramach amerykańskich obronnych planów awaryjnego systemu łączności. Pierwsze na świecie wirtualne połączenie dwóch komputerów miało miejsce w r. 1969 na Uniwersytecie Standforda.

Promocje