Haslo: Ford Aleksander

Ford Aleksander, ur. 24 X 1908, Łódź, zm. 4 IV 1980, Naples (USA), reżyser film.; współzał. (1930) Stow. Miłośników Filmu Artyst. „Start”, współorganizator (1943) Czołówki Filmowej WP w ZSRR; filmy dokumentalne; ekranizacje dzieł lit. (Młodości Chopina, Piątka z ulicy Barskiej, Ósmy dzień tygodnia, Krzyżacy), dramat okupacyjny Ulica Graniczna; po wydarzeniach marcowych 1968 na emigracji.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG BIBLIOTECZNY, zbiór uporządkowanych według określonych zasad opisów katalogowych dokumentów znajdujących się w danej bibliotece. Podstawowe rodzaje katalogów: alfabetyczny -zawiera opisy katalogowe dokumentów w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwy osobowe (nazwiska auto-rów), nazwy ciał zbiorowych oraz tytuły (w przypadku dzieł o nieoznaczonym autorstwie) rzeczowy- zawiera opisy katalogowe uszeregowane w układzie zgodnym z przyjętą klasyfikacją treściową dokumentów. Katalogi biblioteczne mogą być sporządzony w formie kart katalogowych umieszczonych w skrzynkach katalogowych (katalog tradycyjny) lub w postaci kata-logu komputerowego.

Promocje