Haslo: formant

formant [łac. formans, ˜ntis ‘kształtujący’, ‘tworzący’], językozn. element, za pomocą którego dany wyraz został utw. od swej podstawy słowotwórczej; może to być sufiks, prefiks, cząstka łącząca -o- i in., np. wy-susz- od suchy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowDOMENA INTERNETOWA, nazwa internetowa komputera występującego w sieci Internet, część adresu skrzynki pocztowej. Domeny internetowe są podzielone pod względem instytucjonalnym i geograficznym (m.in. com - organizacje handlowe, edu - edukacja, gov - organy rządowe, mil - organizacje militarne, int - organizacje międzynarodowe, us - Stany Zjednoczone, de - Niemcy, pl - Polska).

Promocje