Haslo: formant

formant [łac. formans, ˜ntis ‘kształtujący’, ‘tworzący’], językozn. element, za pomocą którego dany wyraz został utw. od swej podstawy słowotwórczej; może to być sufiks, prefiks, cząstka łącząca -o- i in., np. wy-susz- od suchy.Ostatnio czytane