Haslo: formant

formant [łac. formans, ˜ntis ‘kształtujący’, ‘tworzący’], językozn. element, za pomocą którego dany wyraz został utw. od swej podstawy słowotwórczej; może to być sufiks, prefiks, cząstka łącząca -o- i in., np. wy-susz- od suchy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPISMO: 1. Usystematyzowany zbiór znaków symbolicznych, obrazkowych, wyrazowych, sylabowych lub alfabetycznych, który pozwala na widzialne przedstawienie mowy pewnej grupy ludzi posługujących się konkretnym językiem. 2. Potocznie - czasopismo.

Promocje