Haslo: formant

formant [łac. formans, ˜ntis ‘kształtujący’, ‘tworzący’], językozn. element, za pomocą którego dany wyraz został utw. od swej podstawy słowotwórczej; może to być sufiks, prefiks, cząstka łącząca -o- i in., np. wy-susz- od suchy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowiBOOK, wprowadzony na rynek w 1999 laptop firmy Apple, umożliwiający połączenie z siecią Internet za pośrednictwem bezprzewodowego telefonu (tzw. Air Port).

Promocje