Haslo: fotokoagulator okulistyczny

fotokoagulator okulistyczny, urządzenie do mikrochirurgii oka wytwarzające zogniskowaną wiązkę promieniowania laserowego; stosowany w leczeniu chorób siatkówki (do przyklejania siatkówki do podłoża metodą fotokoagulacji tkanek).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje