Haslo: fotometr

fotometr [gr.], przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: światłości, natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego i in.; wizualny (odbiornikiem światła jest oko) lub obiektywny (odbiornikiem światła jest fotoelement, fotopowielacz).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKULTURA OBRAZKOWA, kultura wizualna, często stosowane określenie dla tendencji we współczesnej kulturze masowej, w której dominują formy wizualne, głównie film, telewizja, plakat, literatura w postaci komiksu.

Promocje