Haslo: fotometr

fotometr [gr.], przyrząd do pomiaru wielkości fotometrycznych: światłości, natężenia oświetlenia, strumienia świetlnego i in.; wizualny (odbiornikiem światła jest oko) lub obiektywny (odbiornikiem światła jest fotoelement, fotopowielacz).Ostatnio czytane