Haslo: fotometr astronomiczny

fotometr astronomiczny, przyrząd do pomiaru jasności obiektów astronomicznych; najczęściej umieszczany w ognisku teleskopu; w jednokanałowym f.a. fotoelektrycznym światło badanego obiektu przenika przez niewielki otwór diafragmy (otaczającej obraz badanego obiektu) i pada na układ opt. kierujący je do detektora promieniowania, a powstały w w nim prąd elektr. jest następnie wzmacniany; obecnie terminem „fotometr astronomiczny” określa się nie tylko urządzenia wyposażone w detektory promieniowania opt., lecz także w odbiorniki fal radiowych i mikrofal, promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz bolometry.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTELEWIZJA INTERAKTYWNA, telewizja multimedialna. wyższy poziom telewizji, daje możliwość kształtowania indywidualnej oferty programowej, przy wykorzystaniu np. banku filmów, programów satyrycznych, popularnonaukowych, własnego wyboru kamer podczas transmisji sportowej, wysyłania sygnałów zwrotnych, wysyłania poczty elektronicznej, łączenia się z Internetem itp. Pierwsze satelitarne kanały telewizji interaktywnej pojawiły się w l 999 r. w W. Brytanii. Z pewnością telewizja interaktywna będzie wyznaczała jeden z ważniejszych kierunków rozwoju telewizji w najbliższych latach.

Promocje