Haslo: fotometr astronomiczny

fotometr astronomiczny, przyrząd do pomiaru jasności obiektów astronomicznych; najczęściej umieszczany w ognisku teleskopu; w jednokanałowym f.a. fotoelektrycznym światło badanego obiektu przenika przez niewielki otwór diafragmy (otaczającej obraz badanego obiektu) i pada na układ opt. kierujący je do detektora promieniowania, a powstały w w nim prąd elektr. jest następnie wzmacniany; obecnie terminem „fotometr astronomiczny” określa się nie tylko urządzenia wyposażone w detektory promieniowania opt., lecz także w odbiorniki fal radiowych i mikrofal, promieniowania rentgenowskiego i promieniowania gamma oraz bolometry.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowERRATA, wykaz błędów i pomyłek dostrzeżonych w trakcie drukowania (lub bezpośrednio po jego zakończeniu) wydawnictwa, opublikowany (wraz ze sprostowaniem) na końcowych stronach lub w postaci osobnej kartki.

Promocje