Haslo: Frąckiewicz Henryk

Frąckiewicz Henryk, ur. 9 IV 1929, Łódź, zm. 29 XI 1999, Warszawa, mechanik; profesor Politechniki Warsz., Kielecko-Radomskiej WSI (od 1974 Politechniki Świętokrzyskiej); czł. PAN, TNW; prace w dziedzinie mechaniki powłok i laserowej technologii kształtowania metali.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowMEDIA, środki przekazu, określenie systemów i narzędzi przekazywania informacji oraz treści rozrywkowych w postaci zapisów tekstowych, wizualnych i audialnych (np. gazety, czasopisma, książki, radio, "telewizja, sprzęt wideo, bilboardy, filmy, płyty). Media o największym zasięgu zwane są środka-mi masowego przekazu (mass mediami).

Promocje