Haslo: Friedleinowie

Friedleinowie, rodzina księgarzy i wydawców: Jan Jerzy Fryderyk (1771–1834), w Krakowie zał. 1809 księgarnię z wypożyczalnią książek; jego syn, Daniel Edward (1802–55), połączył firmę ojca z własną (zał. 1830) i z kupioną 1832 drukarnią J. Maja; drukował m.in. „Czas”; księgarnię objął 1855 jego syn, Józef Edward (1831–1917), wydawca dzieł nauk., podręczników, albumów, nut; 1884–93 wiceprezydent, do 1904 prezydent Krakowa; firma istniała do 1956; Rudolf Fryderyk (1811–73), brat Daniela Edwarda, prowadził księgarnię nakładową w Warszawie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCENZURA: 1. Oficjalna, urzędowa kontrola widowisk, publikacji i przekazywanych publicznie informacji polegająca na ich weryfikacji dokonywanej przez organy państwowe lub kościelne z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem, interesami i polityką władz państwowych, zasadami wiary. Rodzaje cenzury: prewencyjna (przed upowszechnieniem wypowiedzi),represyjna (kontrola publikacji będących w obiegu pod kątem ich zgodności z przepisami prawa, interesami państwa i obywateli, wszczynana na wniosek zainteresowanych osób lub instytucji). W Polsce cenzura prewencyjna w 1. 1946-1990. Poza cenzurą po polsku nadawało tylko kilka zagranicznych rozgłośni radiowych (BBC, Głos Ameryki, Radio Wolna Europa), ukazywały się nielegalne publikacje - początkowo nieliczne o ograniczonym zasięgu, od połowy 1. 70. z większym nasileniem (drugi obieg wydawniczy). 2. W języku potocznym wszelkie przejawy wpływania z zewnątrz na działalność twórczą. Cenzura wewnętrzna twórcy określana bywa jako autocenzura.

Promocje