Haslo: Friszman Dawid

Friszman Dawid, ur. 1859, Zgierz, zm. 1922, Berlin, żydowski prozaik, poeta, krytyk lit. i tłumacz, tworzący w języku hebrajskim; krytykował literaturę hebrajską epoki haskali, propagował estetykę opartą na wzorcach eur.; lir. opowiadania na motywach biblijnych.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPROPAGANDA, celowe oddziaływanie przez środki masowego przekazu na zbiorowość i jednostki zmierzające do pozyskania zwolenników i sojuszników, zaszczepienia pożądanych przekonań, wywołania określonych dążeń i zachowań, zwłaszcza w sferze poglądów społecznych, religijnych i politycznych. W języku potocznym utrwalone znaczenie pejoratywne "prania mózgów", głoszenia nieprawdy.

Promocje