Haslo: generator samodławny

generator samodławny, generator drgań elektr. relaksacyjnych, odznaczający się silnym indukcyjnym sprzężeniem zwrotnym; wytwarza impulsy o krótkim czasie narastania i opadania; stosowany w technice telewizyjnej.Ostatnio czytane