Haslo: generator samodławny

generator samodławny, generator drgań elektr. relaksacyjnych, odznaczający się silnym indukcyjnym sprzężeniem zwrotnym; wytwarza impulsy o krótkim czasie narastania i opadania; stosowany w technice telewizyjnej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje