Haslo: geologiczny profil

geologiczny profil, profil litologiczno-stratygraficzny, przedstawienie w postaci graficznej (wyskalowany pionowy słupek) lub tekstowej (zwykle tabela) kolejności występowania w odsłonięciach lub otworach wiertniczych zespołów warstw skalnych i opis ich cech litologicznych; jeden z podstawowych załączników do mapy geologicznej.Ostatnio czytane