Haslo: gęstość rozkładu

gęstość rozkładu, gęstość prawdopodobieństwa, funkcja gęstości, mat. funkcja f pozwalająca obliczyć prawdopodobieństwo zdarzenia A, związanego ze zmienną losową X, za pomocą wyrażenia całkowego P(XA) = ∫Af(x)dx.Ostatnio czytane