Haslo: Ghardaka, Al-

Ghardaka, Al-, Al-Ghardaqah, Hurghada, m. we wschodnim Egipcie, nad M. Czerwonym; ośr. adm. muhafazy Al-Bahr al-Ahmar; 101 tys. mieszk. (2005); ośr. wydobycia ropy naftowej; lotnisko; baza marynarki wojennej; duże centrum turystyki międzynarodowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowSPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, pojęcie stosowane od lat 70. dla określania nowego typu społeczeństwa kształtującego się w krajach postindustrialnych, w których większość dochodu narodowego zaczęła powstawać w szeroko rozumianym sektorze informacyjnym, a zarządzanie informacją, jej jakość i szybkość przepływu stały się czynnikiem konkurencyjności. Wyznaczniki społeczeństwa informacyjnego to m.in.: powszechny dostęp do podstawowego zakresu techniki komunikacyjnej i informacyjnej, otwarty i równy dla wszystkich dostęp do sieci komputerowych, funkcjonowanie struktur technicznych (np. lokalne infostrady światłowodowe) umożliwiających funkcjonowanie i konkurowanie podmiotu na rynku bez względu na miejsce pobytu.

Promocje