Haslo: Giotto

Giotto [dżiọtto], sonda kosm. ESA; pracowała 1985–92; przeprowadziła badania komety Halleya podczas jej ostatniego (1986) zbliżenia do Ziemi (minęła jądro komety w odległości ok. 600 km), 1992 badania komety Grigg-Skjellerup (zbliżenie na odległość 200 km).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZASIĘG BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zasięg bibliografii, jest określony przez cechy wydawniczo-formalne dokumentów zarejestrowanych w bibliografii: zasięg bibliografii autorski jest wyznaczony przez autorstwo zarejestrowanych dokumentów (np. w bibliografii osobowej); zasięg bibliografii chronologiczny wyznacza data wydania dokumentów (np. w bibliografii bieżącej, bibliografii retrospektywnej); inne rodzaje: zasięg bibliografii językowy; piśmienniczy; terytorialny.

Promocje