Haslo: glejo-bielicoziemne gleby

glejo-bielicoziemne gleby, semihydrogeniczne gleby; w górnej warstwie profilu glebowego wyraźne oznaki bielicowania, w dolnej — silnego oglejenia gruntowego; należą tu gleby glejobielicowe i glejobielice.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje