Haslo: głogowski zjazd

głogowski zjazd 1462, spotkanie Kazimierza IV Jagiellończyka z królem czeskim Jerzym z Podiebradów 17–30 V w Głogowie na Śląsku; zawarty 27 V pol.-czeski traktat przewidywał wzajemną pomoc przeciwko Turkom i regulował kwestie sporne; kontynuacją z.g. był sojusz pol.-austr. zawarty 14 VI 1462 w Poznaniu.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowZAKRES BIBLIOGRAFII, jedna z dwóch cech stanowiących o rodzaju bibliografii. Zakres bibliografii jest wyznaczany przez cechy treściowe materiałów zarejestrowanych w bibliografii. Zakres bibliografii ogólny (pełny) mają bibliografie rejestrujące materiały o różnej treści (np. bibliografia narodowa). Zakres bibliografii ograniczony maja bibliografie, w których materiał jest dobierany w zależności od przedmiotu (tematu) bibliografii (np. bibliografia na temat komputeryzacji bibliotek).

Promocje