Haslo: Abramowicz Ludwik

Abramowicz Ludwik, ur. 5 VII 1879, Moskwa, zm. 9 III 1939, Wilno, działacz biblioteczny, historyk drukarstwa; przed I wojną świat. działacz niepodległościowy; w Wilnie opiekun zbiorów, z których 1926 powstała Państw. Biblioteka im. E. i E. Wróblewskich, przy niej 1931 Muzeum Ikonograficzne Wilna ze zbiorów własnych Abramowicza (lithuania, vilnensia, obrazy, sztychy, litografia); Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (1525–1925).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje