Haslo: Abramowicz Ludwik

Abramowicz Ludwik, ur. 5 VII 1879, Moskwa, zm. 9 III 1939, Wilno, działacz biblioteczny, historyk drukarstwa; przed I wojną świat. działacz niepodległościowy; w Wilnie opiekun zbiorów, z których 1926 powstała Państw. Biblioteka im. E. i E. Wróblewskich, przy niej 1931 Muzeum Ikonograficzne Wilna ze zbiorów własnych Abramowicza (lithuania, vilnensia, obrazy, sztychy, litografia); Cztery wieki drukarstwa w Wilnie (1525–1925).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowNOTATKA, krótki tekst, uwaga, spostrzeżenie zapisane (np. na fiszce) w celu zapamiętania (odtworzenia po pewnym czasie), skondensowania treści, podtrzymania uwagi podczas czytania lub słuchania (np. wykładu). Może mieć formę cytatu, planu, streszczenia, konspektu, wyciągu, uwagi na marginesie tekstu, zapisu graficznego itp.

Promocje