Haslo: Ampère’a reguła

Ampère’a reguła, reguła określająca zależność między kierunkiem prądu elektrycznego i kierunkiem pola magnetycznego wytwarzanego przez ten prąd; znana w 3 sformułowaniach, m.in. jako reguła prawej ręki — jeśli przewód trzyma się prawą ręką tak, aby kciuk wskazywał kierunek prądu elektrycznego, to pozostałe palce otaczające przewód wskażą zwrot linii pola magnetycznego wytworzonego przez prąd elektryczny w tym przewodzie.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTANIE, proces psychofizyczny polegający na przyswajaniu treści wyrażonych za pomocą umownych znaków graficznych. Rodzaje: integralne (całościowe) - poznawanie pełnego tekstu; selektywne (wybiórcze) - wyszukiwanie w tekście fragmentów lub słów związanych z określonym tematem; pobieżne (przegląd) - ogólne zapoznanie się z tekstem.

Promocje