Haslo: gradient suchoadiabatyczny

gradient suchoadiabatyczny, przypadająca na jednostkę wysokości zmiana temp. suchego powietrza atmosferycznego występująca podczas jego adiabatycznego wznoszenia się lub opadania; zwykle wynosi 1°C na 100 m.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCZYTELNICTWO: 1. Czytanie "książek i "czasopism jako zjawisko społeczne. 2. Proces społecznej komunikacji, polegający na przyswajaniu sobie przez czytelników piśmienniczego dorobku kulturalnego. 3. Uwarunkowane czynnikami społecznymi i psychofizycznymi zjawiska i procesy związane ze stosunkiem czytelników do książek i prasy, korzystaniem z nich i oddziaływaniem lektury na odbiorców.

Promocje