Haslo: grafika artystyczna

grafika artystyczna, szt. plast. dziedzina grafiki obejmująca dzieła niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem artyst.-estetycznym; całość procesu twórczego skupia się w rękach artysty grafika.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowAUDIOWIZUALNE ŚRODKI PRZEKAZU, urządzenia i metody operujące dźwiękiem lub obrazem, wykorzystujące elementy elektroniczne do wytwarzania sygnałów (np. mikrofony, kolumny głośnikowe, magnetofony, kamery kamwidy, radia, telewizory, magnetowidy, komputery)

Promocje