Haslo: grafika artystyczna

grafika artystyczna, szt. plast. dziedzina grafiki obejmująca dzieła niemające określonego charakteru użytkowego poza oddziaływaniem artyst.-estetycznym; całość procesu twórczego skupia się w rękach artysty grafika.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje