Haslo: odczynnik analityczny

odczynnik analityczny, związek chem. o określonym stopniu czystości stosowany w metodach analitycznych, np. odczynnik czysty, odczynnik czysty do analizy, odczynnik spektralnie czysty, odczynnik specjalnej czystości; o określonym działaniu ogólnym, np. odczynnik: grupowy, selektywny, specyficzny, maskujący, lub ograniczony do jednej procedury analitycznej, np. odczynnik Nesslera (do wykrywania i oznaczania amoniaku i soli amonowych).Ostatnio czytane
_
Slownik terminowTYTULATURA ogół danych służących do identyfikacji wydawnictwa, umieszczonych: w przypadku czasopisma i gazety - na pierwszej stronie (zawartość: tytuł, podtytuł, określenie częstotliwości ukazywania się, numer bieżący w danym roku, ewentualnie numer kolejny od powołania czasopisma, cenę, numer ISSN, ewentualnie inne informacje); w przypadku książki - przede wszystkim na karcie tytułowej i w metryce (zawartość: nazwa autora lub autorów, nazwy współtwórców książki, tytuł, podtytuł, numer i tytuł indywidualny tomu, adres wydawniczy, oznaczenie kolejności wydania, nazwa serii i numer w obrębie serii).

Promocje