Haslo: grupoid

grupoid, mat. zbiór z jednym działaniem dwuargumentowym określonym na elementach tego zbioru (każdej uporządkowanej parze elementów tego zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru); gdy działanie spełnia dodatkowo pewne warunki g. nazywa się: półgrupą, quasi-grupą, lupą, grupą lub grupą abelową.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje