Haslo: grupoid

grupoid, mat. zbiór z jednym działaniem dwuargumentowym określonym na elementach tego zbioru (każdej uporządkowanej parze elementów tego zbioru jest przyporządkowany jednoznacznie pewien element tego zbioru); gdy działanie spełnia dodatkowo pewne warunki g. nazywa się: półgrupą, quasi-grupą, lupą, grupą lub grupą abelową.Ostatnio czytane