Haslo: Grzegorza Wielkiego, Świętego, Rycerski Order

Grzegorza Wielkiego, Świętego, Rycerski Order, wł. Ordine Equestre di San Gregorio Magno, odznaczenie papieskie, ustanowione 1831 przez papieża Grzegorza XVI; nadawany bez względu na przekonania religijne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKARTOTEKI BIBLIOTECZNE, zbiory kart zawierających określone informacje, ułożonych według ustalonego systemu w skrzynkach, teczkach, kopertach, segregatorach itp., gromadzonych i udostępnianych w bibliotece. W skomputeryzowanych bibliotekach kartoteki biblioteczne (z wyjątkiem kartotek tekstowych) są elementem komputerowej bazy danych.

Promocje