Haslo: Grzegorza Wielkiego, Świętego, Rycerski Order

Grzegorza Wielkiego, Świętego, Rycerski Order, wł. Ordine Equestre di San Gregorio Magno, odznaczenie papieskie, ustanowione 1831 przez papieża Grzegorza XVI; nadawany bez względu na przekonania religijne.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowLITERATURA PIĘKNA, część piśmiennictwa, w której (w przeciwieństwie do tekstów o charakterze prak-tycznoinformacyjnym, naukowym itp.) dominuje funkcja estetyczna (język wzbogacony środkami artystycznymi, fikcja literacka).

Promocje