Haslo: GSC

GSC, ang. Guide Star Catalogue, katalog gwiazdowy (w formie zbioru komputerowego) zawierający bardzo dokładne położenia ok. 20 mln gwiazd jaśniejszych od 15 wielkości gwiazdowej.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowBIBLIOTEKA NARODOWA, biblioteka odpowiedzialna za gromadzenie, opracowanie i trwałe przechowanie pełnej produkcji wydawniczej danego państwa (kraju) oraz wydawnictw zagranicznych dotyczących tego państwa (kraju). BN w Polsce została powołana do życia w r. 1928.

Promocje