Haslo: Guattari

Guattari, Grotta Guattari, nadmor. jaskinia we Włoszech, na wybrzeżu M. Tyrreńskiego, na południowy zachód od m. Terracina; utworzona w wapieniach jurajskich; odkryta 1939.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje