Haslo: Guillevic Eugène

Guillevic [gijwịk] Eugène, ur. 5 VIII 1907, Carnac, zm. 19 III 1997, Paryż, poeta francuski; oszczędna w wyrazie liryka, nadająca filoz. wymiar najprostszym rzeczom i sprawom.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowREDAKCJA: 1. Instytucja (lub jej część) zajmująca się przygotowywaniem do wydania (emisji) książek, czasopism, audycji radiowych lub telewizyjnych. Także lokal tej instytucji. 2. Zespół osób należący do kierownictwa redakcji prasowej lub wydawniczej (kolegium redakcyjne); rzadziej stosowane w szerokim znaczeniu - jako zespół pracowników merytorycznych (łącznie ze współpracującymi np. korespondentami) redakcji. 3. Zredagowany utwór; wersja, wariant tekstu.

Promocje