_
Slownik terminowDZIAŁ CZASOPISMA, stała część czasopisma wyodrębniona ze względu na tematykę, źródło informacji, gatunek dziennikarski, funkcją, adresata; z reguły wyróżniony odrębnym elementem graficznym, często także tytułem.

Promocje