Haslo: gwiazdy ewolucja

gwiazdy ewolucja, ciąg zmian gwiazdy, od momentu jej powstania z obłoku materii międzygwiazdowej do „śmierci”; w czasie e.g. występują na przemian fazy kurczenia się grawitacyjnego (gwiazda ogrzewa się do odpowiednio wysokiej temp.) i fazy, w których zachodzą reakcje termojądr.; przebieg i szybkość zachodzących zmian zależą od masy gwiazdy; stadium końcowym jest czarny karzeł, gwiazda neutronowa lub czarna dziura.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowHASŁO: 1. bibliogr. wyraz lub wyrazy wysunięte na czoło pozycji i decydujące o jej zaszeregowaniu w "katalogu bibliotecznym, "bibliografii, słowniku, encyklopedii. Hasłem może być nazwa autora indywidualnego (hasło autorskie), autora zbiorowego (hasło korporatywne) lub wyraz (wyrazy) z tytułu dokumentu (hasło tytułowe, stosowane w przypadku prac anonimowych i "prac zbiorowych). 2. password, inform. tajny napis używany do sprawdzenia tożsamości lub umożliwiający wykonywanie w systemie działań przysługujących danemu użytkownikowi; chroni zasoby sieci komputerowych przed osobami nieupoważnionymi.

Promocje