Haslo: Habakuk

Habakuk, żył w 2. poł. VII w. p.n.e., postać bibl., prorok; autor Księgi Habakuka, ostrzegającej przed zagrożeniem ze strony Babilonu i wyrażającej krzyk skargi wobec milczenia Jahwe oraz zwiększającej się niesprawiedliwości i przemocy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKATALOG SYSTEMATYCZNY, rodzaj katalogu bibliotecznego; szereguje opisy katalogowe według ustalonego schematu w wielostopniowym układzie logicznym działów oraz poddziałów o coraz węższym zakresie treściowym. Poddziały są współrzędne wobec siebie, a podrzędne wobec działów głównych. Najstarszy rodzaj katalogu rzeczowego, bardzo rozpowszechniony, zwłaszcza jego odmiana oparta na Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej.

Promocje