Haslo: Habakuk

Habakuk, żył w 2. poł. VII w. p.n.e., postać bibl., prorok; autor Księgi Habakuka, ostrzegającej przed zagrożeniem ze strony Babilonu i wyrażającej krzyk skargi wobec milczenia Jahwe oraz zwiększającej się niesprawiedliwości i przemocy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKRYPTOGRAM: 1. Rodzaj pseudonimu oznaczonego znakami nieliterowymi (np. figury geometryczne). 2. Tekst napisany znakami umownymi, zrozumiałymi tylko dla wtajemniczonych.

Promocje