Haslo: Habakuk

Habakuk, żył w 2. poł. VII w. p.n.e., postać bibl., prorok; autor Księgi Habakuka, ostrzegającej przed zagrożeniem ze strony Babilonu i wyrażającej krzyk skargi wobec milczenia Jahwe oraz zwiększającej się niesprawiedliwości i przemocy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowEKSLIBRIS (lać. ex libris 'z książek'), artystycznie skomponowany znak własnościowy książki z nazwiskiem i symbolicznym znakiem właściciela lub nazwą instytucji, odbity na kartce przyklejanej na wewnętrzną stronę okładki; historycznie pełnił funkcje użytkowe, obecnie jest formą grafiki artystycznej.

Promocje