Haslo: Habakuk

Habakuk, żył w 2. poł. VII w. p.n.e., postać bibl., prorok; autor Księgi Habakuka, ostrzegającej przed zagrożeniem ze strony Babilonu i wyrażającej krzyk skargi wobec milczenia Jahwe oraz zwiększającej się niesprawiedliwości i przemocy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPINIA PUBLICZNA, public relations, ogół opinii i poglądów członków społeczeństwa lub jego części dotyczących działania firmy, organizacji, instytucji lub dotyczących określonych zagadnień (np. społecznych, politycznych, obyczajowych), które w danym momencie stanowią przedmiot ogólnego zainteresowania. Opinię publiczną kształtują m.in. specjaliści, którzy opracowują i realizują akcje promocyjne, reklamowe i propagandowe (wykorzystując m.in. środki masowego przekazu). Badaniem opinii publicznej zajmują się wyspecjalizowane ośrodki badania opinii publicznej, które wykorzystują różnorodne metody (badanie opinii publicznej).

Promocje