Haslo: Habakuk

Habakuk, żył w 2. poł. VII w. p.n.e., postać bibl., prorok; autor Księgi Habakuka, ostrzegającej przed zagrożeniem ze strony Babilonu i wyrażającej krzyk skargi wobec milczenia Jahwe oraz zwiększającej się niesprawiedliwości i przemocy.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowCYMELIA (gr. keimelion 'klejnot'), grupa zbiorów bibliotecznych szczególnie cennych, udostępniana często tylko w postaci fotokopii, mikrokopii lub zapisów techniką cyfrowa. Należą tu rękopisy, inkunabuły, pierwsze edycje dzieł klasyków, wyroby sławnych oficyn drukarskich, zabytki sztuki introligatorskiej itp.

Promocje