Haslo: Hackett Grant

Hackett [hạ̈kıt] Grant, ur. 9 V 1980, Gold Coast, pływak austral.; 3-krotnie mistrz olimpijski w pływaniu stylem dowolnym (2000, 2004); 10-krotnie mistrz świata (1998–2005); wielokrotnie rekordzista świata.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowPATENT, przyznane autorowi lub właścicielowi wynalazku, potwierdzone aktem właściwego organu (opis patentowy), prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas w sposób zarobkowy lub zawodowy, na obszarze danego państwa (kilku państw).

Promocje