Haslo: Hafizabad

Hafizabad, Hāfizābād, m. we wschodnim Pakistanie (prow. Pendżab), na Niz. Indusu, na zachód od m. Gudźranwala; 157 tys. mieszk. (2005); centrum handl. i przem. (zbożowy, olejarski, maszyn roln.) regionu nawadnianej uprawy zbóż i bawełny oraz hodowli bydła i bawołów.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowKOMUNIKOWANIE MASOWE, jedna z form komunikowania; przekazywanie za pośrednictwem urządzeń technicznych określonych treści, skierowanych jednocześnie do liczebnie wielkich, zróżnicowanych społecznie i anonimowych grup odbiorców. Głównym składnikiem komunikowania masowego są środki masowego przekazu.

Promocje