Haslo: haflinger

haflinger, austr. rasa koni; wys. w kłębie do 150 cm; maść zwykle jasnokasztanowata z płową grzywą i ogonem; rasa bardzo wytrzymała, długowieczna, łagodna, odporna na surowe warunki środowiska.Ostatnio czytane
_
Slownik terminowOPIS PATENTOWY, sporządzony według ustalonych zasad opis wynalazku chronionego patentem wydanym przez kompetentny organ państwowy; zawiera m.in.: informacje o wynalazku, opis dotychczasowego stanu techniki w danym zakresie, szczegółowe przedstawienie istoty wynalazku, rysunki, zastrzeżenia patentowe, bibliografię przedmiotową.

Promocje